CASINO NO FURTHER A MYSTERY

Casino No Further a Mystery

Casino No Further a Mystery

Blog Article

Het is verboden om de chat functie op een onethische wijze te gebruiken. Maatregelen zullen onder meer getroffen worden in het geval van beledigen, discrimineren, uitschelden van de klantenservicemedewerker en haatdragende uitspraken. De speler mag geen schade, leed of ongemak veroorzaken bij onze klantenservicemedewerkers.  

We doen onze uiterste most effective om technische problemen te voorkomen, maar mocht er toch een storing optreden, dan geldt het volgende:  

Deze Algemene Voorwaarden zijn bindend. Door deze te accepteren geef je aan dat je de voorwaarden voor registratie, het gebruik van onze Web-site en voor het ontvangen van een prijs of reward hebt gelezen en accepteert.  

We doen onze uiterste best om technische problemen te voorkomen, maar mocht er toch een storing optreden, dan geldt het volgende:  

Na een interventie betreffende Verantwoord Spelen ben je voor een bepaalde tijd uitgesloten van het bonusprogramma. De duur is afhankelijk van de zwaarte van de interventie. De volgende termijnen gelden: 

de speler zonder diens toestemming diens toegang tot de door de vergunninghouder georganiseerde kansspelen beperken tot een utmost tijdsduur per aanmelding of gedurende bepaalde tijdsblokken. 

Als een bepaling van deze Algemene Voorwaarden als onwettig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd blijven alle andere bepalingen onverminderd van toepassing.  

In overeenstemming satisfied de Wwft hebben wij het recht om je account te schorsen of beëindigen en het saldo niet uit te betalen. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of verlies voortvloeiend uit of verband houdend achieved de Site of de written content op de website, inclusief en niet beperkt tot:

Je kunt geen uitbetaling aanvragen als je nog niet aan de inzetverplichting van een actieve reward hebt voldaan.

Je moet je inloggegevens goed bewaren en satisfied niemand delen. Misbruik van je account of je apparaten is jouw eigen verantwoordelijkheid. Mocht je een vermoeden hebben dat er misbruik is gemaakt van je account, dan dien je onmiddellijk onze klantenservice in te lichten. 

Je kunt maar one bonus tegelijk claimen. Zodra je kiss8toto login deze hebt opgespeeld of zodra je aan de inzetverplichting hebt voldaan, kun je een eventuele volgende bonus claimen. 

Je kunt te allen tijde je account sluiten door een e-mail te sturen naar de klantenservice. Het sluiten van je account is echter onherroepelijk, je kunt dit nooit meer heropenen. 

Uiteraard spreken al onze medewerkers Nederlands. Je kunt tevens terecht bij de klantenservice indien je een klacht hebt. Lees hiervoor eerst onze Klachtenregeling doorway.

Report this page